Bernd Schmitt

Bernd Schmitt
Fraktionsvorsitzender

Rainer Gemmel

Rainer Gemmel
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Dirk Grassinger

Dirk Grassinger
Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss

Niklas Wiegand

Niklas Wiegand
Haupt- und Finanzausschuss

Fritz Eisenhauer

Fritz Eisenhauer
Vorsitzender Ausschuß für Mensch, Kultur und Sport

Barbara Arnold

Barbara Arnold
Ausschuß für Mensch, Kultur und Sport

Klaus Lannert

Klaus Lannert
stellv. Fraktionsvorsitzender, stellv. Vorsitzender Bau- und Planungsausschuss

Mathias Stephan

Mathias Stephan
Bau- und Planungsausschuß

Bernhard Berg

Bernhard Berg
Ausschusss für Umwelt und Landwirtschaft

Petra Borgenheimer

Petra Borgenheimer

Christiane Schumacher

Christiane Schumacher

Simone Blesing

Simone Blesing

Jan Hendrik Emig

Jan Hendrik Emig

Tobias Schote

Tobias Schote